Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2012

saddle
0150 1213
Suhardjo Moelyono
Reposted frommaaraw maaraw viaayati ayati
saddle
saddle
Sarkazm to najniższa forma humoru, ale najwyższa forma inteligencji.
— Sarcasm is the lowest form of humour but the highest form of wit

August 23 2012

saddle
6756 1de7
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
saddle
6175 da28 500
Reposted fromphotonom photonom
saddle
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci szczęścia ...
— znalezione
Reposted fromIriss Iriss viacieszypucha cieszypucha

August 14 2012

saddle
5211 3624
Reposted bybutterfly1 butterfly1
saddle
saddle
Często wieczorem przed snem snuję wielkie plany, jak to zmienić swoje życie, uczynić je coś wartym.
Ale z rana mi przechodzi..
— sad but true
saddle
5262 bc7b 500
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viaunique unique

August 10 2012

saddle
7926 353b 500
0383 7368
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viaAalek Aalek
Purple Irises
Reposted fromweheartit weheartit viayoplaa yoplaa
saddle
a.k.a. me getting up in the morning
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viacalineczka calineczka
6870 fdaa
Vintage.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacalineczka calineczka
saddle
3309 8f9f
Reposted fromQuick00y Quick00y viacalineczka calineczka
1932 667a
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viacalineczka calineczka
saddle
0797 da0d
Reposted fromMeneroth Meneroth viaunique unique
saddle
Zostawiło mnie tak dużo osób, że teraz wybucham śmiechem, gdy kolejny raz mi się to przytrafia. A że są osoby, które tracimy pomimo naszych starań nauczyłem się z całych sił doceniać te osoby, które mam.
Reposted fromdreamlike dreamlike viacieszypucha cieszypucha

August 08 2012

saddle
7256 14c2
zapach prawdziwego mężczyzny :D
Reposted bypsinvm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl