Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2012

saddle
5155 5c01
saddle
Nadszedł czas kochanych swetrów, wełnianych szalików, zimnych rąk i nadmiernej ilości kawy.
— kochana jesień.
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viaayati ayati
saddle
Smutek sprawił, że jestem tym, kim jestem.
— Tess Gerritsen "Milcząca dziewczyna"

September 06 2012

saddle

September 05 2012

saddle
0650 0b8d
SMACZNEGO! :)
Reposted frommyhonolulu myhonolulu viainsulation insulation
saddle
1434 8c1a
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely viaUser89 User89
saddle
0436 5190
Reposted bymcswagUser89insulation

September 03 2012

saddle
6825 020a 500
saddle
6818 9966 500

August 31 2012

saddle
Przeraża mnie ile moge pomieścić w sobie wspomnień, tęsknoty, książek, muzyki, kawy i fałszywych uśmiechów.
— bo łatwiej jest udawać.
saddle
5482 306d
Reposted frompoppyseed poppyseed
saddle
1120 1438 500
Reposted fromcarly carly viaayati ayati
saddle
saddle
Jak to jest być tak głupim chujem, opowiesz nam o tym ?
Reposted fromyoo yoo viaunique unique
saddle
saddle
saddle
saddle
Jeżeli codziennie będziesz wstawać o 7.00, to w końcu stanie się to dla Ciebie normalne. Jeśli dzień w dzień będziesz cierpieć, to przyzwyczaisz się do bólu. Naucz się cierpieć. To jedyne, co możesz zrobić.
saddle
W Polsce każdy powód jest dobry, żeby się napić, zwłaszcza po promocyjnych cenach.
— J. Pilch
saddle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl